Validace produktů CIP EQUAL

Obsah položky


Na této stránce naleznete informace a dokumenty k validaci produktů vytvořených v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. Validace produktů je významným krokem v rámci vývoje a prosazování inovativních nástrojů pro boj s nerovnostmi na trhu práce, protože umožňuje identifikovat důkazy o kvalitě produktu z několika hledisek (inovativnost, společné rozhodování - zapojení cílových skupin, vhodnost, užitečnost, přístupnost, rovnost a přenositelnost). Díky získaným důkazům pak RP snadno přesvědčí organizace a instituce, aby nový nástroj využili v rámci svých aktivit, případě na základě nich může i dojít ke změně systémů, politik a přístupů v oblastech zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociálního začleňování. Validace též slouží jako zpětná vazba těm, kdo produkt vyvíjejí, aby konečná podoba produktu co nejvíce odpovídala potřebám znevýhodněných osob na trhu práce. Metodologie validace byla zpracována ŘO a NPS s cílem podpořit mainstraeming právě v době, kdy rozvojová partnerství již zahájila aktivity spojené se šířením a prosazováním svých inovativních produktů.

Aktualizace: 15.6.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz