Metodické listy k principům CIP EQUAL

Pomůcka pro předkladatele žádosti o grant. Podává charakteristiku jednotlivých principů Iniciativy Společenství EQUAL, jejichž naplňování je základním předpokladem pro úspěšné podání žádosti o grant.
Aktualizace: 22.8.2007 

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz