Příjemce: Expertis Praha, spol. s r.o.
Projekt: Podpora celoživotního učení a rovných příležitostí na trhu práce pro pracující nad 50 let
Rozpočet: 10 051 600 Kč
Geografické vymezení (NUTS II): Střední Čechy

Stručný popis projektu: Jedná se o dlouhodobý projekt, který je zaměřen na podporu zlepšení podmínek na trhu práce a celoživotního vzdělávání pro cílovou skupinu 50+ ve středočeském regionu. Dvouletý projekt bude ukončen v říjnu 2007. Našim cílem je na základě zmapování situace v českých firmách a získání přehledu o osobních a pracovních aspiracích zaměstnanců 50+ vytvořit metodiku pro práci se zaměstnanci 50+ určenou HR manažerům a zaměstnavatelům a zároveň vypracovat i metodiku, která bude zaměřena na posílení motivace zaměstnanců zvyšovat svou kvalifikaci, odbornost a flexibilitu.

Projektové cíle: Přispět ke zlepšení situace zaměstnanců 50+ na trhu práce.

Cílové skupiny: Zaměstnavatelé a manažeři HR a zaměstnanci ve věku 50+ na pozici střední management

Webová stránka: http://www.tretikariera.cz
Kontaktní údaje: Kateřina Dobiášová, +420 739 091 448, katerina.dobiasova@expertis.cz
Číslo a název TCA: 4084 - Equality through Transnational Actions on Age Partnership (ETAAP)
Téma TCA: Celoživotní učení
Identifikace v ECDB: CZ-72
https://equal.cec.eu.int/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=CZ&national=72

Aktualizace: 4.4.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz