Příjemce: Farní Charita Starý Knín
Projekt: Rozvoj sociálních služeb a reintegrace žen do trhu práce v malých sídlech venkovských oblastí
Rozpočet: 39 100 913 Kč
Geografické vymezení (NUTS II): Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

Stručný popis projektu: Smyslem projektu je prokázat, že na malých sídlech českého venkova je možno plošně zavést terénní sociální služby, které umožní starým lidem, aby ve stáří žili doma a nebyli vystaveni nutnosti svůj domov opustit a odejít do hromadných zařízení, a tím tedy následně prokázat, že na malých vesnicích je k dispozici několik tisíc potencionálních pracovních míst, zvláště vhodných pro ženy, které právě na malých vesnicích jsou na trhu práce sociálně znevýhodněny kombinací svých rodinných povinností a venkovských specifik. Během projektu, který bude trvat do 30. června 2008, chceme demonstrovat tuto možnost zavedením terénních sociálních služeb v rozsáhlých oblastech především jihozápadní části Středočeského kraje. Současně chceme ve veřejné akci prosazovat, aby tato perspektiva jak domácí sociální péče, tak zaměstnanosti žen na malých vesnicích byla naší společností plně akceptována a využita. V současné době pracuje pro terénní služby cca 60 pracovníků a pracovnic, včetně administrativních a společně se starají o cca 230 klientů.

Projekt byl rozšířen v rámci výzvy č. 4 CIP EQUAL. Prostředky z této výzvy jsou určeny na rozšíření mainstreamingových a diseminačních aktivit původního projektu. Jedná se zejména o ovlivňování politické sféry - na úrovni celorepublikové, krajské a komunální. Cílem rozšířeného projektu je rovněž zapojení nových expertů v oblasti publicity. Prostředky z výzvy budou použity také na vytvoření filmu pro široké vrstvy diváků.

Projektové cíle: Změnit situaci na trhu práce v rozsáhlých oblastech malých vesnic v celé ČR v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Cílové skupiny: Ženy v rozsáhlých oblastech malých vesnic, které jsou nezaměstnané nebo jsou nezaměstnaností ohrožené

Webová stránka: není
Kontaktní údaje: Stanislava Krejčíková, +420 318 593 381, fch-stary-knin@volny.cz, s.krejcikova@volny.cz
Číslo a název TCA: 4108 - Terra di Progetti
Téma TCA: Oblast služeb pro přístup k zaměstnání
Identifikace v ECDB: CZ-57
https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=CZ&national=57

Aktualizace: 28.2.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz