Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Soutěž „Podnik podporující rodinu“


V měsíci září je jedním ze stěžejních témat projektu Equal na podporu slaďování rodinného a profesního života vyhlášení soutěže „Podnik podporující rodinu“, který na semináři a den poté novinářům v rámci tiskové konference na radnici představila Jaroslava Kahabková z Agentury TIS. To je společnost, která je koordinátorem soutěže.

Partnerství projektu EQUAL – MOPPS vyhlásilo soutěž pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a náměstkyně hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě ing. Marie Černé. Cílem soutěže je ocenit a podpořit podniky, které do svých personálních strategií zařazují různé formy podpory slaďování pracovního a rodinného života a představit je veřejnosti jako atraktivní a žádané zaměstnavatele.

Soutěž je určena zaměstnavatelům – fyzickým i právnickým osobám v kraji Vysočina, kteří chtějí ukázat, že pro své zaměstnance dělají více než musí. Zároveň chtějí deklarovat, že společenská zodpovědnost firmy není v jejich případě prázdný pojem a chtějí prezentovat, že dokážou skloubit cíle podniku a spokojenost zaměstnanců.

Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé (fyzické nebo právnické osoby), kteří splňují tato kritéria:

odvětví: průmysl, zemědělství, obchod, služby, veřejný sektor
počet pracovníků: 1 – 24; 25 – 99; 100 – 249; 250+

Na základě odevzdané přihlášky bude účastníkům zaslán dotazník v rozsahu cca 5 stran. V průběhu soutěže budou možné konzultace s vyhlašovateli. Všichni přihlášení obdrží na CD výsledky výzkumu v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, provedeného partnerem projektu, společností DEMA, v kraji Vysočina. V lednu-únoru 2007 navštíví po dohodě soutěžící firmy konzultanti nebo hodnotitelé soutěže a na místě se seznámí s jejich aktivitami.

Vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2007 na společném setkání účastníků soutěže a zástupců státní správy, místní samosprávy, podnikatelských sdružení, partnerů projektu a nevládních organizací. Výsledky soutěže budou mít širokou publicitu v regionálním i celostátním tisku, regionální televizi, na tiskových konferencích a tématických workshopech v rámci projektu.

Světlana Pátková

Podrobné informace a přihlášky do soutěže najdete na: www.rovnesance.cz

Vyhlášení soutěže:19.9.2006
Termín pro odevzdání přihlášky:20.10.2006
Uzávěrka soutěže (odevzdání soutěžních dotazníků):15.12.2006

NÁZORY, POSTOJE, OHLASY ....

Příkladní zaměstnavatelé

  • Když byli občané na začátku tohoto roku, prostřednictvím průzkumu, požádáni, aby uvedli zaměstnavatele v lokalitě kraje Vysočina, kteří vytvářejí dobré a příkladné podmínky pro své zaměstnance, rodiče dětí do 15 let nebo ty, kteří mají v rodině ošetřovatelskou povinnost k jiným osobám než jsou děti, většina z nich (97%) nedokázala uvést ani konkrétní firmu ani spektrum prorodinných opatření
  • Také o soutěži, která by se zabývala uvedenou tematikou, naprostá většina obyvatel regionu (99%) nikdy neslyšela.
  • Každý druhý občan však považuje za dobrý nápad vyhledávat a zveřejňovat firmy příznivě nakloněné rodině. Podle veřejnosti by se tím zvýšilo celkové povědomí o potřebnosti slaďování práce a rodinného života (53%), přispělo k lepší informovanosti zaměstnavatelů (56%) i k jejich větší vnímavosti k rodinným potřebám osob, které zaměstnávají (50%).
Co může přinést zveřejňování příkladných firem
anonenevím
povědomí o slaďování53%19%28%
informovanost zaměstnavatelů 56%17%27%
vnímavost zaměstnavatelů50%18%32%
(Každý řádek = 100%)

Informace byla zpracována dne 14.9.2006 pro měsíčník MěÚ Havlíčkův Brod Včela č.10/2006

Zdroj: měsíčník MěÚ Havlíčkův Brod Včela č.10/2006
Datum: 14. 9. 2006
Číslo projektu: 0024
Příjemce: Český svaz žen

Aktualizace: 14.11.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz