Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Hlídání dětí s projektem EQUAL


Podle průzkumu rodin provedeného agenturou DEMA v kraji Vysočina, je nejžádanější službou, která by pomohla usnadnit pracujícím rodičům život, tzv. „celodenní družina“. Tato služba existuje v Německu a Rakousku, je otevřená po celý den a poskytuje dětem nejenom hlídání, ale i celodenní stravování, přípravu do školy, kvalitní kroužky (sport, jazyk, výtvarná výchova, hudba apod.), sportovní vyžití a aktivní způsob trávení volného času. Díky celodenní družině mohou ženy přijmout zaměstnání na plný pracovní úvazek, čímž se zvýší jejich šance vyhnout se nezaměstnanosti po rodičovské dovolené. Zároveň se mohou spolehnout, že o děti je po skončení školní výuky dobře postaráno.

Celodenní družina je zařízení určené žákům jedné nebo i více škol, žákům prvního stupně základní školy, ale i dětem starším. Jsou zde všechny věkové skupiny dohromady, což podporuje spolupráci a přirozené předávání zkušeností. Oddělení může mít maximálně 30 dětí, vhodnější je však menší počet. Nejvyšší počet dětí na jednoho pedagogického pracovníka stanoví ředitel s ohledem na bezpečnost dětí. Družina je otevřena nejen ve dnech školního vyučování, ale i o prázdninách, přičemž o prázdninách může být její činnost přerušena ředitelem po projednání se zřizovatelem (obcí). Aktivity družiny pro děti, případně i jejich zákonné zástupce, mohou probíhat i ve dnech pracovního volna. Otevírací doba družiny nemusí být stanovena jednotně, ale spíše podle potřeb rodičů. Měla by však pokrývat minimálně pracovní dobu (vč. doby na dopravu) obvyklou v různých profesích zastoupených v regionu, pro který je zřízena.

Tato služba byla vybrána v rámci projektu EQUAL (MOPPS). V rámci projektu podpoří místní poskytovatele služeb hlídání dětí v zavedení této služby Společnost pro zdravé rodičovství Aperio. Službu hradí částečně rodiče a částečně obec.

Další novinkou je služba také zajišťující péči o děti ovšem mimo klasické instituce. Má název „denní pečovatelka“ a velmi dobře funguje také v Rakousku a Německu. Děti jsou hlídány přímo v rodinách, za úplatu. Rodiče, kteří využijí těchto služeb dostávají po zohlednění příjmu finanční příspěvek od státu. Péče o děti je individuálnější a proti službám institucí má spoustu dalších výhod. Denní pečovatelky jsou kvalifikované a existují právní subjekty, které tyto služby nabízejí a zároveň pečovatelkám poskytují vzdělání a ručí za jejich odbornost.

Poslední službou je tzv. terénní kvalifikovaná pečovatelka. Pečovatelské služby jsou u nás známé avšak v tomto případě se jedná o pečovatelku, která bude schopna poskytnout i odbornou zdravotní péči. Pokud se chcete dozvědět více o nových službách, o připravovaných školeních, následném pilotním odzkoušení a další novinky, neváhejte přijít na seminář „Služby pro rodinu“, který se bude konat 19.9.2006 v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě (více informací na www.rovnesance.cz).

Světlana Pátková

Zdroj: měsíčník MěÚ Havlíčkův Brod Včela č.9/2006
Datum: 1. 9. 2006
Číslo projektu: 0024
Příjemce: Český svaz žen

Aktualizace: 14.11.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz