Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Bulletin projektu „Zaměstnej sám sebe“


Projekt „Zaměstnej sám sebe“ připravil druhé číslo mezinárodní informačního bulletinu (Entre bulletin - číslo 2 - červen_2006.pdf). Projekt má za cíl vyzkoušet a ověřit vzdělávací program pro osoby na nebo po rodičovské dovolené, kteří mají zájem začít podnikat a touto formou se navrátit na trh práce. Rovněž spolupráce s našimi zahraničními partnery má za účel přenést jejich zkušenosti s podporou podnikání v podnikatelských líhních a inkubátorech do podmínek České republiky.

Zdroj: Antonín Plíska
Datum: 30. 8. 2006
Číslo projektu: 0035
Příjemce: CEPAC - Morava

Aktualizace: 4.9.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz