Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Podnikání bez překážek


Lehčí start budou mít brzy začínající podnikatelé, kteří se rozhodnou, že nezaměstnanost vyřeší zahájením podnikatelské činnosti. V rámci projektu Podnikání bez překážek, financovaného z Iniciativy Společenství EQUAL, totiž partneři Rozvojového partnerství Merkur, připravili stejnojmenná metodika. „Jejich součástí je teoretická a praktická část. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně hutný a dopodrobna zpracovaný materiál, který nemá podle garantů jednotlivých kapitol na českém trhu obdoby, jsou součástí učebnice i skripta,“ říká ředitelka Jihočeské rozvojové, o.p.s., Andrea Tajanovská. Metodiky tak kopírují cíl tříletého projektu, a to začlenit na trh práce ty skupiny obyvatel, které mají s hledáním pracovních příležitostí nesnáze. Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách www.bwo-mercury.com.

Autor: Leona Fröhlichová

Zdroj: Bulletin RP Merkur
Datum: 7. 8. 2006
Číslo projektu: 0012
Příjemce: Jihočeská hospodářská komora

Aktualizace: 22.8.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz