Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Reportáž České televize o projektu “Role rovných příležitostí v prosperitě společnosti”


Česká televize v programu Barvy života odvysílala dne 2.6.2006 reportáž o současném stavu projektu Role rovných příležitostí v prosperitě společnosti. Hlavním projektovým záměrem je snižování rozdílů v uplatňování žen a mužů na trhu práce. Reportáž lze zhlédnout na webových stránkách ČT zde. Interní čas začátku reportáže je 48:40.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/
Datum: 2. 6. 2006
Číslo projektu: 0095
Příjemce: Gender Studies

Aktualizace: 10.8.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz