Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Reportáž České televize o projektu “Srdce Čech a charitní sociální služby na venkově”


Česká televize v programu Barvy života odvysílala dne 26.5.2006 reportáž o současném stavu projektu Farní charity Starý Knín. Smyslem tohoto projektu je prokázat, že na malých sídlech českého venkova je možno plošně zavést terénní sociální služby, které umožní starým lidem, aby ve stáří žili doma. Reportáž lze zhlédnout na webových stránkách ČT zde. Interní čas začátku reportáže je 1:00:28.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/
Datum: 26. 5. 2006
Číslo projektu: 0017
Příjemce: Farní charita Starý Knín

Aktualizace: 10.8.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz