Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Projekt „Od osmi do čtyř“ – nová šance pro lidi bez domova


V roce 2004 začala Slezská diakonie spolu s dalšími partnery realizovat projekt Iniciativy Společenství EQUAL s názvem „Od osmi do čtyř“. Cílem tohoto projektu je zlepšení zaměstnatelnosti a zpětná integrace sociálně znevýhodněné skupiny občanů bez přístřeší zpět do společnosti a na pracovní trh. Projekt je zaměřen na oblasti, které se ukazují jako nejvíce problémové při práci s lidmi bez domova, a to bydlení, vzdělávání a získání zaměstnání. V rámci realizace projektu současně probíhají tři vzájemně propojené programy „Bydlení s asistencí“, „Učení s asistencí“ a „Práce s asistencí“.

Bydlení s asistencí

Program „Bydlení s asistencí“ představuje inovativní metodu pro práci v této oblasti. V rámci posloupnosti a návaznosti systému jednotlivých zařízení, které služby v oblasti bydlení pro lidi bez domova poskytují, jsme dosud postrádali mezičlánek mezi bydlením v azylovém domě a samostatným bydlením, které má být výsledkem reintegrace uživatele služeb azylového domu zpět do společnosti. V případě získání samostatného bydlení zároveň člověk získává šanci vrátit se do života, který mu byl již poměrně cizí. Každodenní běžné úkony se stávají něčím novým, po dlouhé době existence na okraji společnosti se člověk dostává zpět do jejího středu, očekává se od něj zodpovědnost a participace na jejím fungování. Toto klade na člověka v dané situaci pro nás nepředstavitelné nároky, které můžou mít za následek jeho opětovné selhání a cestu zpět k životnímu stylu „bezdomovce“.

Hlavním cílem realizace tohoto programu je podpořit člověka ve snaze nepromarnit tuto nabídnutou šanci. V rámci realizace projektu bylo pronajato a vybaveno několik bytů, do kterých byli ubytováni vybraní uživatelé služeb Azylového domu. S těmito klienty nadále velmi intenzivně spolupracujeme, pravidelně za nimi dochází sociální pracovnice, která je nápomocna při řešení širokého spektra možných problémů, je jim oporou při zvládání různých situací a pozvolném návratu zpět do běžného života.

Učení s asistencí

Nízká kvalifikace, nedokončené vzdělání, špatná orientace v nabídce práce a nepřizpůsobení se novým trendům na trhu práce - to jsou charakteristické znaky bezdomovecké populace. Program „Učení s asistencí“ nabízí lidem bez domova možnost navštěvovat motivačně vzdělávací kurz, jehož náplní je posílit jejich sebedůvěru a objevit nebo znovu nalézt schopnosti a dovednosti potřebné k získání zaměstnání. Účastník kurzu se naučí základům práce na počítači, objeví své silné stránky a získá další podstatné vědomosti, které zvýší jeho šanci obstát na trhu práce. Pro zájemce o zvládnutí informačních technologií na vyšší úrovni nebo zájemce o zaměstnání, které vyžaduje dobré ovládání práce s počítačem, je připraven rekvalifikační kurz „Obsluha osobního počítače“.

Program „Učení s asistencí“ nezapomíná ani na skupinu pracovníků v této oblasti. Pro ně je připraven vzdělávací cyklus zaměřující se na získání praktických odborných dovedností a znalostí v oblasti sociální práce s lidmi bez přístřeší. Součástí výcvikových programů je osvojení si nástrojů, metod a dovedností pro efektivní sociální práci.

Práce s asistencí

Lidé, kteří dlouhodobě trpí ztrátou přístřeší, a s tím ve většině případů spojenou ztrátou zaměstnání, se obvykle dostávají do situace, kdy ztratí pracovní návyky nebo si je v některých případech ani nestačí vytvořit. Program „Práce s asistencí“ umožňuje těmto lidem zapojit se do pracovní terapie, jejímž cílem je pomoci člověku zjistit jeho přednosti a najít oblast, ve které by se mohl uplatnit. Zájemci si mohou vyzkoušet pracovat v různých oborech a na různých pracovních pozicích, osobní asistent podpoří účastníka programu v rozvoji jeho specifických dovedností, umožní objevit schopnosti nové a bude mu oporou při hledání zaměstnání a uplatnění se ve společnosti.

A jak my jako realizátoři vnímáme úspěšnost projektu? Snad nejlepší ilustrací bude následující příběh…

Pan M. je milý a sympatický člověk, o kterém by si asi nikdo nepomyslel, že byl někdy bezdomovcem. Přesto si prošel velice nepříjemným obdobím, které se na něm podepsalo. Když se rozvedl s manželkou, bylo to pro něj sice smutné, ale ztráta pracovního místa byla bolestnější a také měla větší dopad. Ze začátku si půjčoval jen menší částky na jídlo, bydlení platil z úspor. Po jisté době však peníze došly a dluhy se začaly zvyšovat. Nemohl platit splátky ani byt. Po určité době se již situace nedala zvládat a pan M. přišel o byt, měl obrovské dluhy a neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Rodina žije na Slovensku a jemu stud nedovolil oslovit je a požádat o pomoc.

Nechtěl skončit na ulici, protože věděl, že začíná mít problém s alkoholem, který mu pomáhal zapomenout. Obrátil se na noclehárnu a poté získal bydlení na azylovém domě. Měl zde svou postel a pokoj, který sdílel s dalším člověkem. V podstatě byl do jisté míry zachráněn, ale věděl, že jeho chuť pracovat je postupem času menší. Hodně času trávil poleháváním a nicneděláním. Po podpoře si nakoupil jídlo, zašel si do hospůdky. Cítil, že takový život nemá budoucnost, ale nevěděl jak z toho ven. Uplynuly dlouhé dva roky.

Jednoho dne se objevila nabídka vstupu do programu, který nabízel za určitých podmínek samostatné bydlení, pomoc při hledání zaměstnání a pomoc v osobních záležitostech a potížích. Přihlásil se na výběrové řízení a za pár dní se již stěhoval do bytu, ve kterém má svůj pokoj a soukromí, které na azylovém domě velmi postrádal. Ze začátku navštěvoval pracovní terapii, byl ochotný pomáhat a dobře spolupracoval.

A jak se daří panu M. právě teď? Za pár dní bude nastupovat do zaměstnání, které je v jeho oboru a na které se těší, bydlí v bytě, kde má své soukromí, a díky zaměstnání má do budoucna i reálnou vidinu svého vlastního bydlení. Je na správné cestě, a i když na scestí je jen krůček, dostal šanci a už to je mnoho.

Zdroj: www.slezskadiakonie.cz
Datum: 2. 5. 2006
Číslo projektu: 0011
Příjemce: Slezská diakonie

Aktualizace: 1.8.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz