Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Speciální vydání časopisu HR Forum věnované rovným příležitostem


V rámci projektu Půl na půl připravila Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., speciální vydání časopisu HR Forum věnované problematice rovných příležitostí na trhu práce.

Měsíčník HR Forum je určen personalistům a dalším zájemcům, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů. Číslo zaměřené na rovné příležitosti vyjde na začátku července 2006 a bude obsahovat odborná pojednání o rovných příležitostech v HR procesech, ukázky zajímavých postupů využitých v zahraničních i českých společnostech, informace o projektu Půl napůl a další zajímavé články vztahující se k tématice rovnoprávnosti v zaměstnání.

Uvedené speciální letní číslo časopisu si mohou zájemci v omezeném množství zdarma vyzvednout v knihovně Gender Studies, Gorazdova ulice 20, Praha 2. Knihovna je v létě otevřena každou středu od 12 do 16 hod. V případě zájmu o větší množství výtisků (např. pro účely pořádané konference apod.) či o stálý odběr měsíčníku HR Forum prosím kontaktujte ČSRLZ (tel.: 224 235 750, e-mail: info@hrforum.cz, www.lidske-zdroje.org).

Zdroj: www.rovneprilezitosti.cz
Datum: 11. 7. 2006
Číslo projektu: 0095
Příjemce: Gender Studies, o. p. s.

Aktualizace: 21.7.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz