Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Soutěž „Podnik podporující rodinu“ pro podniky kraji Vysočina


Vyhlášení soutěže „Podnik podporující rodinu“ je jednou z aktivit projektu EQUAL. Cílem pilotní realizace soutěže v kraji Vysočina je dát impuls k tomu, aby i v ČR, podobně jako v mnoha zemích EU, byly oceňovány podniky, které do svých personálních strategií zařazují strategie work-life-balance, t.zn. různé formy podpory slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců. V České republice si takové soutěže teprve hledají své místo, avšak v zemích s vyspělými ekonomikami, zejména v západní Evropě a USA, znamenají tato ocenění značné zvýšení prestiže podniku.

Jak tedy lépe skloubit pracovní a osobní život? Nejčastějšími formami jsou například flexibilní pracovní doba, teleworking (práce zcela nebo částečně řízená z domova), podpora při péči o dítě nebo další rodinné příslušníky, pomoc rodičům během i po mateřské dovolené, neplacené volno z osobních důvodů a podobně.

Průzkumy ve firmách, kde jsou realizovány strategie work-life-balance potvrzují, že ekonomické přínosy lze sledovat zejména na snížení absence pracovníků, snížení fluktuace, snížení nákladů na zaškolení a kvalifikaci nových pracovních sil, zvýšení výkonnosti pracovníků (vyšší motivovanost k práci, loajalita k firmě) atd. Hlavním přínosem jsou spokojenější, motivovanější, loajálnější a výkonnější zaměstnanci.

Soutěž „Podnik podporující rodinu“ bude vyhlášena v září 2006. Podnikům budou rozeslány dotazníky se soutěžními kritérii. Uzávěrka soutěže bude v prosinci 2006.Výsledkem bude ocenění úspěšných podniků v kraji Vysočina.

Světlana Pátková

Názory, postoje, ohlasy

Flexibilita na prvním místě:

  • Směr prorodinných opatření ve firmách může být různý. Občané v kraji Vysočina se nejčastěji shodují v tom, že firmy by se měly prioritně zaměřit na širší nabídku flexibilních typů práce, tj. nabízet rodičům předškolních a školních dětí různé možnosti úprav pracovní doby a pracovního režimu (29% odpovědí).
  • Značná část veřejnosti má za to, že firmy by se měly důrazněji zabývat sférou služeb ve formě jeslí, školek nebo jinak zabezpečeného hlídání dětí (20%) nebo opatřeními finančního charakteru, včetně půjček či přímé finanční výpomoci (18%).
  • Každý desátý občan si myslí, že firmy by v prvé řadě měly dbát na kvalitnější komunikaci se svými zaměstnanci (10%), případně se více soustředit na osobnostní rozvoj a vzdělávání (8%).
  • Nejméně často jsou firemní opatření spojována se změnami v oblasti technologií (1%).
  • Těch, kteří odpověděli, že nevědí, je mezi obyvateli Vysočiny 14%.

Zdroj dat: DEMA a.s., reprezentativní výzkum v kraji Vysočina pro MOPPS, široká veřejnost (300 osob 18+ let), leden 2006

Zdroj: měsíčník MěÚ Havlíčkův Brod Včela č.6/2006
Datum: 16. 5. 2006
Číslo projektu: 0024
Příjemce: Český svaz žen

Aktualizace: 21.7.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz