Iniciativa Společenství EQUAL v České republice


Realizace Iniciativy Společenství EQUAL je založena na podpoře konkrétních projektů vybraných prostřednictvím jednoho ze dvou kol výzev k předkládání návrhů projektů. První kolo výzvy k předkládání návrhů projektů bylo v ČR, jako jedné ze dvou kandidátských zemí zapojených již do prvního kola tohoto celoevropského programu, vyhlášeno v roce 2001, přičemž toto kolo se v ČR realizovalo v rámci programu předvstupní pomoci Phare.

Druhé kolo, které je v ČR implementováno na základě Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), bylo vyhlášeno v roce 2004 a je spolufinancováno prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Díky příspěvku z ESF je celkový objem finančních prostředků určených na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR přibližně 5,5krát vyšší než byl objem prostředků určených na kolo první.

Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena pro celé území Evropské unie, a proto i v ČR je realizována na celém území.

Řídícím orgánem CIP EQUAL ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). MPSV je zároveň řídícím orgánem pro OP RLZ a JPD 3, čímž je zajištěno, že aktivity podporované Programem Iniciativy Společenství EQUAL budou v ČR vhodně doplňovat aktivity podporované v rámci některého z těchto programů, tedy z programů tzv. „hlavního proudu“.

Od programů tzv. hlavního proudu se CIP EQUAL odlišuje tím, že jeho globálním cílem (obdobným ve všech státech EU) je vývoj a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout, otestovat a v případě úspěšného dosažení očekávaných přínosů zavést do praxe nově vyvinutá řešení existujících problémů na trhu práce. Experimentální charakter tohoto programu ovlivňuje i způsob implementace jednotlivých podporovaných projektů a principy, které jsou všemi podporovanými projekty naplňovány.

Aktualizace: 27.6.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz