Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Přehled akcí » Archiv:

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů


Mezinárodní den rovnosti žen a mužů bude vyhlášen poprvé 19. června 2006 jako mediální a informační podpora nejen projektu „Půl na půl – rovné příležitosti žen a mužů“, ale i tématu rovných příležitostí žen a mužů obecně. Cílem je informovat veřejnost o palčivosti problému, dát termínu „rovné příležitosti“ tvář a příběh informovat ohrožené skupiny o jejich možnostech a vyvolat mediální a informační tlak na politiku. V rámci mezinárodního dne se uskuteční oslavy a informační aktivity převážně v Praze, Brně a Liberci.

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů oslaví i zahraniční partnerské projekty v Dánsku, Lotyšsku, Polsku, Rakousku a Španělsku.

Více informací: www.rovneprilezitosti.cz

Aktualizace: 30.5.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz