Žádost o platbu

Obsah položky


Problematika žádosti o platbu je upravena v Příručce pro příjemce pro Akci 2 a 3. Detailní postup, jak vytvořit v Benefitu žádost pro Akci 2 a 3 je popsána v dokumentu (Postup žádost o platbu).

Aktualizace: 23.8.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz