Finanční zpráva

Obsah položky


Odpovědnost za správnost a uznatelnost výdajů uváděných ve finanční zprávě nese po celou dobu projektu příjemce. Metoda pokusu (vím, že to není uznatelný náklad, ale přesto zkusím, jestli to projde) je zásadním nepochopením odpovědnosti příjemce dotace/ jeho partnerů. I pokud by příjemce nebyl upozorněn na nezpůsobilost daného výdaje při kontrole FZ, neznamená to, že výdaj je v souladu s pravidly CIP EQUAL a že nemůže být krácen při následné kontrole na místě/ auditu či auditu evropské komise. Obecně čím transparentnější a přehlednější je finanční zpráva, tím rychleji je možné ji zkontrolovat a schválit. Kontrola finanční zprávy je možná až po schválení příslušné technické zprávy.

Aktualizace: 23.8.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz