Technická zpráva

Obsah položky


Technická zpráva v Akci 2 a 3 není pouhou formalitou a spolu s finanční zprávou tvoří nedílný celek. Každá průběžná technická monitorovací zpráva musí být vyhotovena tak, aby poskytovateli finančních prostředků z CIP EQUAL poskytovala plné a věrné informace o stavu realizace jednotlivých plánovaných aktivit. Formuláře k vyplnění jsou k dispozici ke stažení níže. Před vyplňováním technické zprávy, prosím, věnujte pozornost často kladeným otázkám.

Aktualizace: 23.8.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz