Cesta k dokumentu: Domovská stránka:

Tématické sítě

Obsah položky


Síťová spolupráce v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) představuje jeden ze specifických nástrojů pro dosažení hlavního cíle CIP EQUAL, tj. vývoje, testování a prosazení nových prostředků boje proti diskriminaci a nerovnostem na trhu práce.

Činnost tématických sítí spočívá ve společné práci lidí zajímajících se o problematiku znevýhodněných skupin na trhu práce, kteří se buďto sami podílejí na práci některého rozvojového partnerství nebo jsou to odborníci, kteří nejsou přímo do implementace EQUALu zapojeni.

Tématické sítě tedy umožňují zvýšit přidanou hodnotu Iniciativy Společenství EQUAL jednak tím, že podporují další výměnu zkušeností a navazování kontaktů mezi jednotlivými rozvojovými partnerstvími a jednak tím, že podporují zapojení dalších expertů na danou problematiku, případně i tvůrců politik ze všech úrovní veřejné správy.

Tématické sítě jsou součástí Mainstreamingové strategie, která zajišťuje šíření výstupů EQUALu a následné ovlivňování politiky a praxe. V rámci Akce 3 je účast všech rozvojových partnerství na činnosti tématických sítí povinná.

Tématické sítě byly vytvořeny také na evropské úrovni, což je odrazem celoevropského působení Iniciativy Společenství EQUAL a též důrazem na mezinárodní charakter této Iniciativy. Smyslem Evropských tématických sítí je jednak zajistit výměnu zkušeností na evropské úrovni a jednak zajistit využití nejlepších výstupů EQUALu v evropské politice. Více informací o Evropských tématických sítích jsou k dispozici na portálu Evropské Unie.

Aktualizace: 13.12.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz