Cesta k dokumentu: Domovská stránka » EQUAL v médiích:

Databáze produktů EU


Za účelem šíření těch nejlepších výstupů CIP EQUAL z jednotlivých členských států na úrovni EU byla Evropskou komisí na webových stránkách CIP EQUAL zřízena databáze produktů tohoto programu. Za ČR bylo běhěm léta a podzimu 2008 do této databáze umístěno celkem 10 produktů. Ty byly vybrány ve spolupráci řídícího orgánu a jednotlivých národních tématických sítí CIP EQUAL (NTS CIP EQUAL). Kritériem výběru produktů byla jejich kvalita, inovační a mainstreamingový potenciál v rámci EU a snadná přenositelnost, zejména jazyková. Do databáze byly za jednotlivé NTS vybrány tyto projekty a jejich produkty:

 • NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
  SONS ČR - Metodický materiál „Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením”
  Troas – Metodika "Vzdelání neslyšících a sluchove postižených v oblasti pocítacové grafiky s cílem zvýšení možností jejich uplatnění na trhu práce"
 • NTS B - Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání
  Rekvalifikační a informační centrum – Help Desk (podpora podnikání)
 • NTS C - Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb
  Fokus Praha – Model sociální firmy
  Kazuist – „Beskydy pro všechny“: Sociální observatoř (podpora turismu pro OZP)
 • NTS D - Podpora adaptability a celoživotního učení
  Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání:
  • On-line linka Centra znakového překladu
  • Tréninkové programy dramatické výchovy pro sluchově postižené
  RPiC - ViP – Soubor programů k rozvoji 14-ti klíčových kompetencí pro trh práce a systém přípravy certifikovaných trenérů kompetencí
  ÚP Semily – „Know-how a management funkčního lokálního partnerství (nejen v oblasti CŽV ve venkovských oblastech)"
 • NTS E - Rovné příležitosti mužů a žen
  Gender Studies - HANDBOOK: Employers’ Attitudes to Equal Opportunities Policies for Women and Men
Aktualizace: 10.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz