Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

We work in Czech a mluvíme česky


svědectví člověka
„Jsem v Čechách už pět let. Ze své země jsem utekla před politickou nejistotou a bídou, která tam doléhá na většinu obyvatel. Ze začátku jsem si myslela, že Česká republika bude jen přestupní stanicí dál do západní Evropy. Jenže díky projektu Work in Czech jsem zůstala tady a nelituji. Začátky ale byly těžké. Neuměla jsem vůbec česky a nemohla jsem si najít práci. Work in Czech mi pomohl absolvovat nejen kurz češtiny, ale naučila jsem se i základy na počítači a poučili mě, jak to u vás chodí, když žádáte o zaměstnáni. Díky tomu mám dnes dobře placenou práci, slušné bydlení a cítím se tady u vás jako doma.“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří absolvovali projekt Work in Czech“.)

Podobnou zkušenost mají i další účastníci projektu Work in Czech, který se snaží podpořit pracovní uplatnění azylantů a cizinců s dlouhodobým a trvalým pobytem v ČR. Jde o balíček vzdělávacích kurzů, které mají za cíl zvýšit šanci na uplatnění cizinců na trhu práce. Jedná se zejména o kurz pracovní integrace, kurz práce s PC, motivační kurz a v neposlední řadě i kurz českého jazyka. Dále je kladen důraz na individuální asistenci, kdy účastníkovi kurzů je k dispozici sociální pracovník a pomáhá mu řešit problémy, které s sebou proces hledání zaměstnání a integrace do naší společnosti přináší. Tím se klienti zlepšují ve znalosti nejen jazyka, ale i českého prostředí, lépe se orientují při výběru volných míst a cítí se sebevědoměji při přijímacích pohovorech. Jejich začlenění do naší společnosti probíhá hladce a bez problémů.

Produkt Čeština pro cizince a azylanty můžete získat zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Projekt “Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice (Work in Czech)” je realizován v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty na podporu pracovního uplatnění cizinců na trhu práce naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 9.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz