Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

Jak jsem (ne)zůstal sám s dítětem


svědectví člověka
„Po rozchodu se svou manželkou žiji sám s malým synem, který mi byl svěřen do rodičovské péče. Je náročné se sám věnovat výchově syna. Někdy mám pocit, že to nezvládnu. Navíc jsem již téměř rok bez práce, takže můj rodinný rozpočet je velmi skromný. Ale řekl jsem si: zadarmo mi nikdo nic nedá, musím se o sebe a syna postarat sám. Vyhledal jsem Poradenské a informační místo Impuls, kde se mě ochotně ujali. V rámci programu UČENÍ A PRAXE navštěvuji rekvalifikační kurz, po jehož dokončení budu mít větší šanci najít si práci. A navíc v době výuky se mi postarají o kluka v dětském koutku Slunce…“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří prošli Poradenskými a informačními místy Impuls“.)

Příběh tohoto muže není zdaleka ojedinělý. Poradenskými a informačními místy Impuls prošla celá řada podobných případů. Tato místa vznikla v rámci projektu Návrat do budoucnosti a poskytují tzv. Komplex klíčových kompetencí „KKK pro život“. Jedná se o ucelený balíček poradenských a vzdělávacích programů, které mají za cíl odstraňovat bariéry při vstupu nebo návratu na trh práce znevýhodněným skupinám jako jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané, starší 50-ti let nebo jinak znevýhodněné. Poradenské programy mají motivovat a podporovat cílové skupiny při hledání zaměstnání, budování kariérového růstu nebo podnikatelských dovedností. Vzdělávací programy jsou zas zaměřeny na posílení informačního a multimediálního povědomí, motivaci získat nové dovednosti v oblasti tvorby projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a v neposlední řadě jsou zaměřeny na osoby, které jsou handicapovány povinností péče o malé dítě či osoby blízké nebo nízkým stupněm vzdělání. Nezapomínejme ani na „dětské koutky Slunce“, které poskytují péči o děti předškolního věku po dobu vzdělávání jejich rodičů. Poradenská a informační místa Impuls nenahrazují práci kompetentních institucí jako jsou úřady práce apod., ale jejich činnost vhodně doplňují.

Produkt Komplex klíčových kompetencí „KKK pro život“ můžete získat zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Poradenská a informační místa Impuls byla vytvořena v rámci projektu Návrat do budoucnosti podpořeného z Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty na podporu slaďování pracovního a rodinného života naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 9.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz