Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

Na venkově ovládáme počítač i cizí jazyky


svědectví člověka
„Už přes padesát let žiju v malé vesničce na horách. Celý dospělý život jsem strávil ve fabrice, která ovšem z důvodů změny provozu postupně propouští zaměstnance, a kdo se nenaučí aspoň základy angličtiny a pracovat na počítači, tak tam nemůže zůstat. Už jsem se pomalu loučil se zaměstnáním, když najednou přímo v naší vesnici začal fungovat projekt „S Krakonošem u počítače“. V budově základní školy navštěvuji v podvečer třikrát týdně jazykový kurz angličtiny a základy práce s počítačem. Sám jsem překvapen, že práce na počítači není zas taková věda a z angličtiny už jsem taky něco pochytil. Jen škoda, že tuto možnost nemá víc lidí na malých vsích. Určitě by školní lavice nezely prázdnotou…“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří se účastní projektu „S Krakonošem u počítače“.)

Projekt „S Krakonošem u počítače“ je součástí Metodiky pro celoživotní vzdělávání ve venkovských podmínkách. Tento projekt si klade za cíl nabídnout obyvatelům v hůře dostupných obcích zvýšení kvalifikace a zkvalitnění života v moderní společnosti. Občané z těchto lokalit mají příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat individuální vzdělávací kurzy v oblasti výpočetní techniky a informatiky (pomocí mobilní počítačové učebny), kurzy cizích jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání) a další vzdělávací aktivity. Projekt „S Krakonošem u počítače“ je určen pro široké spektrum zájemců. Kurzy mohou navštěvovat osoby starší 50 let, nebo čerství absolventi škol, zdravotně postižení, osoby pečující o nezaopatřené děti, nebo malí a střední podnikatelé. Přispět ke snižování nerovností na trhu práce, odstraňování diskriminací a zvyšování kvalifi kace nejohroženějších skupin můžete i vy.

Metodiku pro celoživotní vzdělávání ve venkovských podmínkách můžete získat zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Projekt S Krakonošem u počítače vznikl v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty pro vzdělávání znevýhodněných osob na trhu práce naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 9.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz