Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

Jak Romové nacházejí vzdělání i motivaci


svědectví člověka
„Po základce jsem vůbec nevěděl, co dál. Chtěl jsem jít někam na školu, ale nikde mě nevzali. Buď už měli plno anebo jsem nesplňoval jejich požadavky. Tak jsem si chtěl najít práci, jenže dopadlo to úplně stejně. Pak ale máma někde objevila Centrum vzdělávání, motivace a zaměstnanosti. Zašli jsme tam spolu, jestli by mi nepomohli. Moc jsem tomu ze začátku nevěřil, ale nakonec to bylo perfektní. Naučil jsem se tam hrozně věcí. Například jak mám vystupovat při ucházení o práci, sestavit a napsat si na počítači vlastní životopis a taky jsme tam hráli divadlo, takže byla i legrace. Ale hlavně mě tam naučili věřit si. Teď už se učím druhým rokem truhlařinu a zároveň vypomáhám v jedné nábytkářské firmě. Asi jsem měl víc štěstí než ostatní moji kamarádi a vrstevníci, ale štěstí se musí jít naproti.“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří prošli Centrem vzdělávání, motivace a zaměstnanosti.)

Velice podobně vypadají i další příběhy klientů Centra vzdělávání, motivace a zaměstnanosti. Jsou to příběhy mladých lidí, kteří o svou budoucnost musejí a hlavně chtějí bojovat. Občanské sdružení IQ Roma servis, které se snaží pomáhat mladým Romům uspět ve společnosti i v životě, nabízí svým klientům řadu aktivit, jak rozvíjet své vzdělání, dovednosti i osobnost. Poskytuje jim pomoc při výběru vhodné školy nebo práce, vysvětluje možnosti, které jsou v daném oboru k dispozici, a to vše je podpořeno praktickými kurzy práce s PC, jazykovou přípravou či jinou výukou dle individuálních potřeb klienta. Samostatnou kapitolou je i program pro posílení osobnostních charakteristik EEG biofeedback (trénink pozornosti a soustředění, sebeovládání a sebekázně) nebo Divadlo Fórum, kde díky dramatickým workshopům dochází k sebepoznání a sebeprezentaci klientů. Snahou občanského sdružení IQ Roma servis je zapojit do programu i rodinu, takže se jedná o komplexní práci jak s mládeží, tak i s jejich rodiči. Centrem vzdělávání, motivace a zaměstnanosti v Brně prošla úspěšně již řada mladých Romů. Možná se ptáte, proč takové sdružení nefunguje i u vás ve městě. Ale ono by mohlo fungovat, stačí vzít balíček s Metodikou komplexní práce s mládeží do správných rukou a mít chuť pomoci těm, kteří to potřebují.

Produkt Metodika komplexní práce s mládeží můžete získat zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Metodiku komplexní práce s mládeží vytvořilo občanské sdružení IQ Roma servis v rámci projektu IQ servis – systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce podpořeného z Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty pro zdravotně postižené, osoby bez přístřeší či bývalé vězně naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 9.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz