Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

I po těžkém úraze jsem našla práci


svědectví člověka
„V pětadvaceti jsem měla těžkou autonehodu. Z důvodu poranění páteře jsem od té doby trvale upoutána na invalidní vozík. Tenkrát se mi zhroutil svět. Vyrovnat se s následky takového úrazu je velmi náročné. Někomu to trvá kratší dobu, jinému déle a někdo se s tím nevyrovná do konce života. Já jsem bohužel přišla, kromě možnosti svobodného a přirozeného pohybu, také o zaměstnání. A novou práci jsem si dlouho nemohla najít. Ovšem díky webovému portálu www.praceprozp.cz jsem nejen konečně našla zaměstnání, kde mě můj handicap nijak neomezuje, ale zároveň jsem se seznámila s dalšími možnostmi uplatnění na trhu práce. Zjistila jsem, že i když se člověk ocitne na vozíku, tak život pro něj nekončí.“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří našli své uplatnění díky portálu www.praceprozp.cz.)

Podobných příběhů, kdy zdravotně postiženým spoluobčanům, kteří hledají práci nebo možnosti dalšího vzdělání, pomohl interaktivní webový portál www.praceprozp.cz, je celá řada. Na této adrese se dají nalézt kompletní informace ohledně vzdělávání a zaměstnávání zdravotně postižených. Ale to neznamená, že tyto stránky jsou určené pouze jim. Důležité odpovědi na nejrůznější otázky nebo třeba platnou legislativu zde naleznou i zaměstnavatelé. A to jak ti, kteří už osoby zdravotně postižené zaměstnávají, tak i podnikatelé, kteří se teprve rozhodují a zjišťují podmínky zaměstnávání. Zároveň lze na těchto stránkách využívat pracovně-právní poradnu anebo ryze praktické služby jako je půjčování nejrůznějších pomůcek nebo pronájem automobilů. Třeba právě u vás najde interaktivní portál www.praceprozp.cz ty správné ruce, které vědí, jak pomoct zdravotně postiženým uplatnit se na trhu práce.

Interaktivní webový portál naleznete zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Interaktivní webový portál www.praceprozp.cz vznikl v rámci projektu „Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených spoluobčanů na trhu práce na území Prahy“ podpořeného z Programu Iiniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty pro zdravotně postižené, osoby bez přístřeší či bývalé vězně naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 9.12.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz