Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Kampaň:

Jak jsem se dostala od drog k sociální firmě


„Po návratu z léčebny drogově závislých pro mne nastaly krušné chvíle. Nikdy bych nevěřila, jak je pro bývalého narkomana těžké najít si práci. Měla jsem ohromnou vůli začít znovu a nezklamat své blízké, kteří mě po celou dobu podporovali. Práci jsem sháněla asi dva měsíce, a to i přes úřady práce. Pak jsem se dozvěděla o sociálních firmách, které pomáhají lidem jako jsem já. Teď pracuji v Café Therapy a jsem vděčná za to, že jsem dostala šanci někde začít.“
(Modelový příběh inspirovaný skutečnými lidmi, kteří našli pomoc na internetové adrese www.socialnifirmy.cz.)

Podobnou zkušenost mají i ostatní lidé, kteří vyhledali pomoc v rámci projektu Sociální firma – výzva v podnikání 21. století zabývajícího se podporou sociálního podnikání. Využít podpory sociálních firem mohou všichni, kteří hledají uplatnění ve společnosti, např. osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, drogově závislí, zdravotně postižení či jiné skupiny, které jsou znevýhodněné na běžném trhu práce. Sociální firmy jsou vhodné zejména pro ty, kteří by rádi pracovali v profesionálnějších podmínkách, než nabízejí chráněné dílny, ale zároveň z důvodu svého handicapu mají ztížený vstup na trh práce a potřebují určitou míru podpory. Pomáhají také těm, kteří se ocitli v nezáviděníhodné životní situaci a chtějí se zpět zapojit do běžného života. Pomoct můžete i vy, ať už vytvořením pracovního místa pro tyto znevýhodněné osoby, založením sociální firmy nebo svou angažovaností v těchto organizacích.

Příručku Sociální firma – výzva v podnikání 21. století můžete získat zde.

obrázky životních příležitostí

Iniciativa Společenství EQUAL

Projekt „Rozvoj sociální firmy“ vznikl v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Iniciativa Společenství EQUAL podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem je tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.

Další produkty na podporu sociální ekonomiky a podnikání znevýhodněných skupin naleznete ve Sborníku produktů CIP EQUAL.

Podívejte se také na další balíčky

Aktualizace: 10.9.2010 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz