Cesta k dokumentu: Domovská stránka:

Zadávací řízení

Obsah položky


Na této stránce jsou uveřejněna všechna zadávací řízení vyhlášené řídícím orgánem nebo konečnými příjemci a jejich partnery v rámci implementace CIP EQUAL. Již uskutečněná zadávací řízení a spolu s výsledkem zadávacího řízení budou po 10 dnech od zveřejnění výsledku přesunuta do sekce Archiv. Formuláře pro zveřejnění zadávacích řízení a jejich výsledku spolu s pokyny pro výběr dodavatelů jsou obsahem sekce Pokyny a formuláře. Jednotlivá zadávací řízení jsou zveřejněny také na sesterském webu www.esfcr.cz.
Aktualizace: 11.10.2005 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz