Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR

Obsah položky


Na této stránce naleznete závěrečnou zprávu Srovnávací analýzy modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 - 2013. Tuto studii zpracovalo konsorcium Greater London Enterprise (GLE) - REDECo pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Studie byla financována z prostředků technické asistence Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Studie, která vznikla za významného přispění členů NTS C, představuje důležitý dokument pro rozvoj sociální ekonomiky v ČR.

Aktualizace: 8.7.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz