Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Přehled akcí » Archiv:

Národní tématické sítě EQUAL v období 2007-2013

Obsah položky


Dne 25. června 2008 proběhlo v prostorách VŠE v Praze poslední jednání národních tématických sítí v rámci CIP EQUAL. Jednání proběhlo na úvod formou společného jednání a poté následovala jednání každé NTS zvlášť. Cílem jednání bylo shrnout dosavadní výsledky a zkušenosti s prosazováním výstupů projektů CIP EQUAL do politiky a strategií na národní a regionální úrovni (tzv. vertikální mainstreaming) a diskutovat možnosti pokračovaní tematických sítí v novém programovacím období. Podrobnější informace najdete v sekci Tématické sítě na záložce Závěrečné jednání NTS - Národní tématické sítě 2007-2013.

Aktualizace: 3.7.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz