Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Přehled akcí » Archiv:

Závěrečná konference CIP EQUAL "Veletrh inovací pro otevřený trh práce"

Obsah položky

Úvodní plenární část

Závěrečná plenární část

Odkazy


Ve dnech 22. a 23. dubna 2008 se v Národním domě na Vinohradech v Praze uskutečnila závěrečná konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL s podtitulem „Veletrh inovací pro otevřený trh práce“.

Konference byla poslední v řadě výročních konferencí CIP EQUAL a byla především výbornou příležitostí k představení vyvinutých nástrojů a postupů EQUAL projektů tvůrcům politik a expertům v daných problematikách - odtud její podtitul. Řídící orgán CIP EQUAL (Ministerstvo práce a sociálních věcíČR) se její organizací snažil podpořit šíření a prosazování těchto projektových výstupů do politiky a praxe trhu práce. Vedle plenárních částí byla konference postavena na tématicky zaměřených workshopech, na kterých byly prezentovány nejzajímavější výstupy projektů. V průběhu celé konference rovněž probíhaly výstavky projektových výsledků, které byly jedinečnou příležitostí hovořit přímo s jejich autory.

Konference byla zahájena Ivou Šolcovou, ředitelkou odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu a zastupující vrchní ředitelkou pro oblast Evropské unie mezinárodních vztahů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Na konferenci vystoupili Peter Stub Jergensen, ředitel odboru Evropského sociálního fondu - monitorování národních politik II. (Evropská komise) a Marie Bílková, vrchní ředitelka Správy služeb zaměstnanosti (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). V plenární části rovněž promluvili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a Patricia Tiso Ferulíková, ředitelka odboru fondů Evropské unie (Magistrát hl. m. Prahy), jakožto zástupci řídících orgánů dvou operačních programů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem v programovém období 2007-2013 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, resp. Operační program Praha - Adaptabilita), do který se také přenáší principy a zkušenosti z CIP EQUAL. Na závěr konference byly shrnuty základní poznatky z jednotlivých workshopů a byly představeny aktuální informace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, především s ohledem na možnosti navázat na práci vykonanou v programu EQUAL.

Aktualizace: 6.5.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz