Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Tématické sítě:

Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit


Průřezová skupina v rámci národních tematických sítí CIP EQUAL (NTS) „Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit“ byla složena ze subjektů, které byly zařazeny v ostatních standardních NTS, a to podle kritéria, že se zaměřují na společensky velmi závažnou cílovou skupinu, totiž na klienty pocházející (žijící) v sociálně vyloučených lokalitách. Jedná se o následující organizace: DROM, romské středisko, Sdružení Romů Severní Moravy, Nadace Terezy Maxové, IQ Roma servis, Společnost Člověk v tísni a Občanské sdružení Slovo 21.

Tato skupina byla dočasně vytvořena u příležitosti výroční konference CIP EQUAL 2007, kde měla vlastní workshop, a je specifická tím, že mainsetramingová strategie této skupiny dosud nebyla zpracována. Úkolem hodnotitele bylo shrnout a zhodnotit práci RP zastoupených v této skupině a případně mainstreamingovou strategii navrhnout. Na základě svých zjištění hodnotitel mj. dospěl k závěru, že samostatnou strategii pro tato RP není třeba zpracovávat, ale je třeba nadále postupovat v rámci stávajících NTS, ve kterých jsou tato RP členy. Hodnotící zpráva je přiložena níže.

Hodnocení mainstreamingové strategie

Aktualizace: 6.2.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz