Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Přehled akcí » Archiv:

Výroční konference: Od teorie k praxi - úspěšné příběhy (19.11.2007)

Obsah položky


Dne 19. listopadu 2007 se v Praze uskutečnila druhá výroční konference CIP EQUAL. Na konferenci byly představeny dosažené úspěchy programu, respektive jednotlivých projektů CIP EQUAL. Zástupci projektů, národních tématických sítí a pozvaní experti zde prezentovali inovativní nástroje k vytváření rovných příležitostí při hledání a udržení zaměstnání osob ohrožených diskriminací, které by měly změnit dosavadní postupy praktikované na trhu práce a ovlivnit relevantní politiky na národní i evropské úrovni.

Konferenci zahájil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Mezi dalšími řečníky byla také vrchní ředitelka sekce pro oblast Správy služeb zaměstnanosti Marie Bílková a zástupce Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Walter Faber. Konference po úvodní části v plénu probíhala formou workshopů. V dopolední a odpolední části proběhly prezentace jednotlivých národních tématických sítí, v rámci kterých byly představeny vyvinuté inovativní produkty potenciálním uživatelům ze státní správy, z úřadů práce, vzdělávacích institucí, krajských a obecních úřadů, neziskových organizací apod.

Aktualizace: 11.1.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz